dissabte, 16 d’abril de 2022

Punt 430 (-39m) Un cementiri d'arts de pesca

Seguim amb les nostres proves amb la càmera nova i ens decidim per un punt nou que a la imatge del sonar d'escombrat lateral ens ha cridat l'atenció, el 430. Es tracta d'una petita roca aïllada, a 39m de profunditat, situada entres la cala de Treumal i la platja de Fenals (Lloret de Mar). Baixem!

Les primeres sensacions són bones, la roca és més fragmentada de l'esperat, però amb molts forats que poden servir de cau a molts organismes.

Inclús les més petites són tot un ecosistema per si soles

I en parts més prominents s'aprecia el domini de les esponges sobre altres formes de vida que colonitzen la roca

I sinó li ho podríem preguntar a aquesta morena (Muraena helena) que es mostra prudent amb les visites inesperades...

I és que no n'hi ha per menys, això és un cementiri d'arts de pesca abandonats!  A la imatge una xarxa que cobreix i tanca l'accés a qualsevol cavitat que hi pugui haver

Una mica més enllà una altra, d'on en destaca el cap que la lligaria a l'embarcació

Fil de pescar que podria correspondre a palangró

I més caps gruixuts que ja costa de dir quina era la seva funció original

I fils de pescar també provinents de pesca recreativa. Aquests normalment tenim problemes per fotografiar-los: per prims i perquè al quedar colonitzats contrasten poc amb la resta del paisatge. Aquesta vegada en canvi és evident com creua la roca i continua més enllà

I no tota la brossa és productes de l'activitat pesquera, també tenim tovalloletes d'un sol ús. Quan deixaran de dir que són biodegradables i que les poden llençar al WC??? 

I nosaltres amb el cor compungit tornem cal a la Maru...

Salut!

Projecte amb el suport de: