diumenge, 8 d’abril de 2018

Mapejat d'arts de pesca abandonats / Mapeado de artes de pesca abandonados

Gràcies a l'apadrinament de LIBERA: NATURALESA SENSE ESCOMBRERIES, S'Agulla està duent a terme un projecte pioner de mapejat d'arts de pesca abandonats a Els Jardins Submergits de la Selva (la capçalera del canyó submarí de Blanes), entre els 30 i 70 metres de profunditat. Com ja sabeu, hi hem localitzat els boscos de gorgònia vermella (Paramuricea clavata) d'alçada mitjana més elevada de la Mediterrània.
La localització i mapejat  dels arts de pesca abandonats, a més de ser fonamental per a planejar la seva recuperació, ajuda a entendre els patrons d'ús dels recursos naturals marins (serveis ecosistèmics) i millorar-ne la gestió.





Gracias al apadrinamiento de LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA, S'Agulla está llevando a cabo un proyecto pionero de mapeado de artes de pesca abandonados en Los Jardines Sumergidos de la Selva (Girona). Se trata de la zona situada en la cabecera del cañón submarino de Blanes, entre los 30 y 70 metros de profundidad, donde hemos localizado los bosques de gorgonia roja (Paramuricea clavata) de altura promedio más elevada del Mediterráneo.
La localización y mapeado de los artes de pesca abandonados además de ser  fundamental para planear su recuperación, ajuda a entender los patrones de uso  de los recursos naturales marinos (servicios ecosistémicos) y mejorar su gestión.